Rozkład dnia w przedszkolu.


Ramowy rozkład dnia w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pszowie.


6.00-8.00 schodzenie się dzieci, rozwijanie inteligencji
dziecka,rozwijanie zainteresowań,zabawy
dowolne,kontakty indywidualne.

8.00-13.00 lub 13.00-18.00 (grupa popołudniowa)
realizacja podstawy programowej w tym:

8.00-8.30 ruchowe ćwiczenia poranne,czynności higieniczne
8.30-8.50 śniadanie
8.50- 9.00 czynności higieniczno-porządkowe
9.00-10.00 zajęcia kierowane przez nauczycielkę
10.00-11.00 spacery,wycieczki,pobyt w ogrodzie przedszkolnym
11.00-11.30 zajęcia wyrównawcze,indywidualne, zabawy
11.30-11.40 czynności higieniczno-porządkowe
11.40 -12.10 obiad
12.10-13.00 gry , zabawy swobodne, zabawy w małych
zespołach
rozchodzenie się dzieci zapisanych na 2 posiłki

13.00-14.30 zajęcia relaksacyjne- pobyt na podwórku, zabawy
ruchowe,zabawy kierowane,zajęcia wg zainteresowań
dzieci,czytanie książek,zajęcia dodatkowe
w tym:
13.45-14.00 podwieczorek
14.30-15.30 zajęcia z regionalizmu lub z komputerem lub origami itp

15.30 -17.00 zajęcia relaksacyjne,zajęcia wyrównawcze, rozchodzenie
się dzieci do domuGRUPA POPOŁUDNIOWA: 13.00-18.00-realizacja podstawy programowej


13.00-13.15.00 -schodzenie się dzieci

13.15-14.15 - zajęcia kierowane przez nauczycielkę

14.15-14.30 – podwieczorek

14.30-15.30 -spacery,wycieczki,pobyt w ogrodzie przedszkolnym

15.30-16.30- zabawy swobodne, gry , zabawy w zespołach

16.30- 17.30- zajęcia wyrównawcze, zabawy relaksacyjne, zajęcia
wg zainteresowań dzieci, zabawy kierowane

17.30-18.00- kontakty indywidualne, czynności higieniczne, rozchodzenie
się dzieci

Przedszkolowo.pl logo