Rozkład dnia w przedszkolu.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 W PSZOWIE.6.00 - 7.30 Schodzenie się dzieci, rozwijanie inteligencji dziecka, rozwijanie zainteresowań, zabawy dowolne, kontakty indywidualne.

7.30 - 12.30 Realizacja podstawy programowej w tym:
7.30 - 8.30 Ruchowe ćwiczenia poranne, czynności higieniczne
8.30 - 8.50 Śniadanie
8.50 - 9.00 Czynności higieniczno-porządkowe
9.00 - 10.00 Zajęcia dydaktyczne
10.00 - 11.00 Spacery, wycieczki, pobyt w ogrodzie przedszkolnym
11.00 - 11.30 Zajęcia wyrównawcze, indywidualne
11.30 - 11.40 Czynności higieniczno-porządkowe
11.40 - 12.00 Obiad
12.10 - 12.30 Gry dydaktyczne, zabawy swobodne, zabawy w małych zespołach
12.30 Rozchodzenie się dzieci zapisanych na 2 posiłki


12.30 - 14.30 Zajęcia relaksacyjne - pobyt na podwórku, zabawy
ruchowe, zabawy, zajęcia wg zainteresowań dzieci, czytanie książek w tym:
13.45 - 14.00 Podwieczorek
14.30 - 15.30 Zajęcia z regionalizmu lub z komputerem lub origami 15.30 - 17.00 Zajęcia relaksacyjne, zajęcia wyrównawcze,
17.00 Rozchodzenie się dzieci do domu

Przedszkolowo.pl logo