REKRUTACJA 2017/18

DYREKTOR PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W PSZOWIE OGŁASZA ZAPISY DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZK.2017/18 W TERMINIE OD DNIA 15 DO 31 MARCA. W TYCH DNIACH RODZICE SKŁADAJĄ W KANCELARII PRZEDSZKOLA PIERWSZĄ CZĘŚĆ "WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA" .DRUK MOŻNA POBRAĆ W KANCELARII PRZEDSZKOLA LUB ZE STRONY:https://goo.gl/C6mAl0
PIERWSZĄ CZĘŚĆ WNIOSKU NALEŻY ZŁOŻYĆ W KANCELARII NAJPÓŹNIEJ 31 MARCA.
PO UPRAWOMOCNIENIU SIĘ UCHWAŁY RADY MIASTA PSZÓW( NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 13 KWIETNIA br ) w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Pszów na rok szkolny
2017/2018 , RODZICE SKŁADAJĄ W KANCELARII PRZEDSZKOLA POZOSTAŁE DOKUMENTY.
WSZYSTKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ DO KANCELARII NAJPÓŹNIEJ 18 KWIETNIA.
SZCZEGÓŁY REKRUTACJI U DYREKTORA PRZEDSZKOLA.TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO


1 Złożenie wniosku o przyjecie do przedszkola wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
od 15.03.2017 r.
do 31.03.2017 r.

2 Weryfikacja przez komisje rekrutacyjna wniosków
o przyjecie do przedszkola i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
do 19.04.2017 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisje
rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
21.04.2017 r.
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia
28.04.2017 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisje
rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych
2.05.2017 r.
Przedszkolowo.pl logo