Personel

PERSONEL PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2PERSONEL PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2

DYREKTOR PRZEDSZKOLA – mgr Teresa Wajner

wicedyrektor -mgr Mirosława Klimek

NAUCZYCIELE
mgr Lis Jolanta
mgr Janiszewska Magdalena
mgr Pługowska Justyna
mgr Pielczyk Anna
mgr Tkocz Ewa
mgr Ryszka Agata
mgr Bugla PatrycjaKatechetka -mgr Teresa Milion

Pomoc nauczyciela - Aleksandra Piskorz
- Dorota Donga

Intendent - Szydło Mariola


Woźne oddziałowe - Matusewicz Elżbieta
Skórka Marzena
Lach Karina
Sornek Katarzyna
Bizoń IzabelaKucharki
- Latocha Adelajda-szef kuchni
Szwan Mariola
Cieślik Małgorzata


Konserwator - Miera Adam


Adres strony internetowej przedszkola:

www.przedszkolenr2pszow.przedszkolowo.pl

e-mail: przedszkolenr2pszow@wp.pl

Przedszkolowo.pl logo