Personel

PERSONEL PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2PERSONEL PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2

DYREKTOR PRZEDSZKOLA – mgr Katarzyna Taszarek

wicedyrektor -mgr Mirosława Klimek

NAUCZYCIELE
mgr Lis Jolanta
mgr Janiszewska Magdalena
mgr Pługowska Justyna
mgr Pielczyk Anna
mgr Tkocz Ewa
mgr Ryszka Agata
mgr Bugla Patrycja
mgr Iwona Rajman


- mgr Teresa Milion

- Martyna Tokarska


PERSONEL TECHNICZNY

- Aleksandra Piskorz
- Dorota Donga
- Izabela Bizoń
- Matusewicz Elżbieta
- Lach Karina
- Cieślak Joanna
- Sornek Katarzyna
- Sabina Żywakowska
- Latocha Adelajda
- Szwan Mariola
- Cieślik Małgorzata
- Miera Adam


Adres strony internetowej przedszkola:

www.przedszkolenr2pszow.przedszkolowo.pl

e-mail: przedszkolenr2pszow@wp.pl

Przedszkolowo.pl logo