ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE

OGÓLNOPOLSKA AKCJA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

„ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE” W RAMACH ROKU SZKOŁY W RUCHU.


PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W PSZOWIE PRZYSTĄPIŁO DO AKCJI „ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE”. W PLACÓWCE PODEJMUJE SIĘ DZIAŁANIA NA RZECZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ, PREFERUJE SIĘ ZDROWY I AKTYWNY TRYB ŻYCIA. POMAGA NAM W TYM ZADANIU POŁOŻENIE PRZEDSZKOLA MIĘDZY LODOWISKIEM I BOISKIEM „ORLIK” ORAZ PRZESTRZENNY OGRÓD PRZEDSZKOLNY CZYLI MIEJSCA PRZYJAZNE ROZWOJOWI RUCHOWEMU.
W NASZYM PRZEDSZKOLU STAWIAMY NA ZDROWIE,W TYM ROKU SZKOLNYM REALIZUJEMY TEMATYKĘ PROZDROWOTNĄ,RAZ W MIESIĄCU JADŁOSPIS SKŁADA SIĘ Z SUPER ZDROWYCH DAŃ,REGULARNIE PRZEPROWADZAMY ZABAWY RUCHOWE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU ,PROWADZIMY GIMNASTYKĘ KOREKCYJNĄ,ORGANIZUJEMY TAKŻE WYJAZDY NA KRYTĄ PŁYWALNIĘ. DZIECI POZNAJĄ PIRAMIDĘ ŻYWIENIOWĄ , RUCH I ZDROWE NAWYKI SĄ OBECNE W NASZYM PRZEDSZKOLU PRZEZ CAŁY ROK.

OBSZAR 1 - RUCH W PRZEDSZKOLU

Zajęcia wychowania przedszkolnego z zakresu kultury fizycznej w Publicznym Przedszkolu nr 2 są urozmaicone i ciekawe, prowadzone z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych przeznaczonych do tego typu zajęć oraz pomocy nietypowych jak np. gazety, patyczki drewniane, skrawki materiałów itp. Wiele zajęć posiada elementy gimnastyki korekcyjnej, która jest prowadzona w naszej placówce przez wykwalifikowaną nauczycielkę i finansowana przez organ prowadzący czyli Gminę Pszów. Nauczycielki prowadzą także zajęcia nowatorskimi metodami np. z elementami gimnastyki Labana. Często zajęcia odbywają się w ogrodzie przedszkolnym który jest przestrzenny i bezpieczny, bogato wyposażony w sprzęty do zabaw ruchowych. Przedszkole jest także bardzo dobrze zaopatrzone w sprzęty do gimnastyki np.: drabinki, ławeczki, dyski sensoryczne, skakanki, pałeczki, szarfy, woreczki, piłki do ćwiczeń, obręcze itp.
W okresie zimowym prowadzimy także zajęcia ruchowe na krytym lodowisku w Pszowie. Dzieci są zachwycone i bardzo chętne do nauki jazdy na łyżwach. Zajęcia są urozmaicone, przystosowane do możliwości ruchowych dzieci, cykliczne raz w tygodniu i oczywiście z udziałem rodziców. Na koniec sezonu dzieci w miarę samodzielnie jeżdżą na łyżwach biorą nawet udział w organizowanych na lodowisku konkursach ruchowych.


Poniżej - przykład realizowanych w przedszkolu zajęć ruchowych.
Scenariusz zajęć ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej

Zadanie: Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy.
Temat: Nauka zabawy „Pływanie żabką”.
Wiek: 6-latki
Czas trwania: 30 min.
Przybory: gazety
Tok zajęć Cel ćwiczeń Opis ćwiczeń i sposób ich wykonania Doz.

CZĘŚĆ WSTĘPNA
1. Czynności porządkowe, korekcja postawy
2. Zabawa ożywiająca.
3. Ćwiczenia oddechowe

Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy.
Ogólne ożywienie organizmu.


Wzmocnienie mięśni oddechowych.

1. Zorganizowanie grupy. Marsz przy muzyce - rozdanie gazet.
2. Zabawa ożywiająca - bieg z wymijaniem i potrząsaniem gazetami trzymanymi oburącz w górze. Na hasło „burza” dzieci zatrzymują się i przyjmują dowolna pozycję – chronią się przed deszczem wykorzystując gazetę.
3. Siad skrzyżny - wdech - podnoszenie gazety do góry, wydech - opuszczanie gazety.


CZĘŚĆ GŁÓWNA
1. Ćwiczenia RR i obręczy barkowej

2. Ćwiczenia elongacyjne

3. Ćwiczenia mm (mięśni) nóg i ramion

4. Ćwicz. mm grzbietu

5. Ćwicz. oddechowe

6. Ćwicz. mięśni ramion

7. Ćwicz. mięśni grzbietu

8. Ćwicz. mięśni brzucha

9. Ćwicz. oddechowe

10. Ćwicz. nóg i pośladków

11. Ćwicz. mm grzbietu

12. Ćwicz. oddechowe

13. Ćwicz. mm nóg i pośladków

Zwiększenie ruchomości w stawach barkowych.
Czynne wydłużenie kręgosłupa w osi pionowej.

Wzmocnienie mm ramion i nóg.

Rozciąganie mm piersiowych.

Wzmacnianie mm grzbietu, brzucha, pośladków.

Wzmocnienie mm oddechowych.

Wzmocnienie mm grzbietu.

Wzmocnienie mm prostownika grzbietu odc. piersiowego.

Wzmocnienie mm brzucha.

Wzmocnienie mm oddechowych.

Wzmocnienie mm stóp.

Wzmocnienie mm grzbietu.

Wzmocnienie mm oddechowych.

Wzmocnienie mm pośladkowych.

1. Stanie w rozkroku, trzymanie oburącz złożonej gazety - skłony w przód, wymachy gazetą w tył i przód, wyprost i potrząsanie gazetą w górze.

2. Siad skrzyżny, ręce na kolanach, głowa pochylona; Ruch: wznos głowy, wyprost tułowia, przejście bez pomocy rąk do pozycji stojącej ze wznosem ramion w górę.

3. Czworakowanie w podporze tyłem w kierunku „nogami do przodu”. Gazeta na klatce piersiowej.

4. W leżeniu przodem „zakładanie” swetra, koszuli, w siadzie „zapinanie” guzików na plecach, w leżeniu tyłem unosząc nogi zakładamy nogawki spodni, a unosząc biodra - podciągamy spodnie i zapinamy je.

5. W leżeniu przodem uniesienie oburącz gazety /ręce zgięte w łokciach skierowane w bok/, dmuchanie na gazetę.

6. Klęk podparty, dłonie na gazecie, skierowane palcami do wewnątrz - przy zgiętych w łokciach rękach opad tułowia w przód, dotknięcie gazety brodą, powrót do pozycji wyjściowej.

7. Pływanie żabką. Leżenie przodem na rozłożonej gazecie, nogi złączone. Ruch: nieznaczny wznos tułowia nad podłoże, naśladowanie ruchów ramion jak przy pływaniu żabką.

8. W dwójkach leżenie tyłem ze złączeniem nóg dzieci ponad podłożem- pedałowanie na rowerze.

9. W leżeniu przodem uniesienie oburącz gazety /ręce zgięte w łokciach skierowane w bok/, dmuchanie na gazetę.

10. W siadzie podpartym zwijanie gazety palcami stóp, a następnie zgniatanie i formowanie kulki stopami.

11. W leżeniu przodem przetaczanie kulki z ręki do ręki, podrzucanie kulki oburącz i jednorącz.

12. Na czworakach dzieci dmuchają na leżącą na podłodze kulkę.

13. Leżenie przodem na przedramionach, nogi zgięte w kolanach w rozwarciu, stopy złączone podeszwami- bicie brawa.


CZĘŚĆ KOŃCOWA
Marsz
Ćwicz. chwytne stóp
Zbiórka

Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy
Wzmocnienie mm stóp

Uporządkowanie grupy

1. Marsz po obwodzie koła /zwrócenie uwagi na prawidłowa postawę ciała/.
2. „Robimy porządki”- zbieranie kulek z papieru palcami stóp i wrzucanie do kosza.
3. Zbiórka- przyjęcie prawidłowej postawy


Ćwiczenia gimnastyczne metodą zadaniową do realizacji w sali lub na placu zabaw.

Dzieci maszerują po obwodzie koła, pobierają od nauczyciela szarfy w różnych kolorach.
Zabawa orientacyjna- porządkowa „Szarfa szuka szarfy.”

I. Dzieci biegają swobodnie po sali w dowolnych kierunkach, trzymając szarfy w dłoniach
uniesionych na wysokość głowy. Na sygnał nauczyciela - jedno uderzenie w bębenek,
dzieci szukają kolegi do pary z innym kolorem szarfy. Gdy go znajdą, łapią się za ręce i maszerują parami po sali. Dwa uderzenia w bębenek to sygnał, aby wrócić do swobodnego biegu. Podczas powtórzenia zabawy dzieci szukają kolegi z szarfą w takim samym kolorze jak ich szarfa.

II. Ćwiczenie wieloznaczne „Czarodziejski kapelusz.”
Dzieci tworzą z szarf koło w środku sali. Potem wchodzą do środka koła - kapelusza i przyjmują pozycję w przysiadzie podpartym z głową pochyloną w dół. Nauczyciel w roli czarodzieja rozpoczyna czary. Na jedno uderzenie w trójkąt z kapelusza wyskakują króliki - dzieci podnoszą głowy, prostują tułów, nasłuchują - przykładają dłonie do głowy, następnie wyskakują z koła skokami królika - z przysiadu podpartego przenoszą ręce w przód, odbijają się nogami od podłogi, wracają do przysiadu podpartego. Potem skaczą po obwodzie koła wytyczonego przez szarfy. Podwójne uderzenie w bębenek jest sygnałem powrotu do kapelusza i przyjęcia pozycji wyjściowej. Czarodziej może też wyczarować gołębie, myszy – wówczas dzieci naśladują ruchy tych zwierząt.

- Ćwiczenia równoważne.
Dzieci stają w sali, w rozsypce. W dłoniach trzymają rozciągnięte szarfy, zaczepione końcami na kciukach. Wykonują skłon tułowia w przód, opuszczają szarfy do podłogi i stawiają na nich stopę. Prostują tułów, uginają ramiona, podciągają nogę ugiętą w kolanie do góry.
Ćwiczenie wykonują na zmianę, prawą nogą i lewą.

- Ćwiczenia z elementem rzutu i chwytu.
Dzieci podrzucają w górę zwinięte szarfy i łapią je: oburącz, prawą ręką, lewą, stojąc w miejscu, następnie w chodzie.
Utrudnienie: Dzieci podrzucają szarfy i ustawiają się tak, by opadły: na wyciągnięte w przód ramiona, na zmianę- prawe i lewe, na głowę, następnie na nogę uniesioną nad podłogą, na zmianę – prawą i lewą.

- Ćwiczenie rzutu do celu stałego, ćwiczenie siły mięśni ramion.
Dzieci ustawiają się na obwodzie koła. Nauczyciel rozkłada w środku trzy lub cztery obręcze. Na sygnał – dzieci starają się wrzucić zwinięte szarfy do środka obręczy:
najpierw – leżącej blisko nich, a w kolejnych powtórzeniach – do najbardziej oddalonej. Rzuty wykonują na zmianę – prawą i lewą ręką.

- Ćwiczenie zwinności „Ślimak wychodzi z muszli.”
Dzieci w siadzie prostym, przewlekają szarfy od głowy do stóp.
Utrudnienie: Dzieci, w leżeniu tyłem przewlekają szarfy od głowy do stóp. Gdy szarfa jest
na wysokości kolan, przechodzą do siadu prostego.

- Ćwiczenie mięśni brzucha – leżenie przewrotne.
Dzieci, w leżeniu tyłem, trzymają ramiona wzdłuż tułowia, a szarfy między stopami.
Przenoszą nogi z szarfami za głowy, zostawiają szarfy na podłodze i wracają do leżenia
tyłem. Następnie przetaczają się do leżenia przodem, biorą szarfy z podłogi, przetaczają
się do leżenia tyłem, wykonują skłon tułowia w przód, podają szarfy do nóg.
Następnie wracają do pozycji wyjściowej.

- Ćwiczenie mięśni brzucha i stóp.
Dzieci, w leżeniu tyłem, ramiona trzymają w górze prostopadle do tułowia, w dłoniach
mają szarfy rozciągnięte między kciukami. Unoszą do góry prawą nogę, palcami stopy
chwytają szarfę, opuszczają nogę w dół, przenoszą ją do nogi leżącej na podłodze.
Palce lewej stopy chwytają szarfę i podają ją do rąk.

III. Ćwiczenia oddechowe.
Dzieci w siadzie klęcznym, trzymają szarfy uniesione za jeden koniec w górze, na
wysokości głowy. Dmuchają na szarfy, starając się wprawić je w ruch. Szarfy są
trzymane na zmianę, raz w prawej dłoni, raz w lewej.

Zdjęcia do obszaru 1OBSZAR 4 - KWALIFIKACJE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Nauczycielki wychowania przedszkolnego w naszej placówce stale doskonalą swoje umiejętności i poszerzają wiedzę z tematyki zdrowotno-ruchowej.
W internecie wyszukują wiadomości dotyczące zajęć ruchowych ,dzielą się wiedzą z koleżankami,zapoznają się z tematyką prozdrowotną podczas rad pedagogicznych szkoleniowych oraz uczestniczą w warsztatach i szkoleniach na w/w temat.Ciągle czytają literaturę fachową oraz czasopisma pedagogiczne.Są twórcze i nowatorskie.
Jedna nauczycielka ukończyła studia podyplomowe z zakresu gimnastyki korekcyjnej na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Zaświadczenia do obszaru 4OBSZAR 6 - RUCH POZA SZKOŁĄ

Przedszkolaki miały okazję rozwijać swoją aktywność ruchową, podczas zajęć na „Orliku”. Zajęcia odbywały się w każdy wtorek i trwały jedną godzinę. Brały w nich udział dzieci 5 i 6 letnie. Zajęcia odbywały się dwufazowo. Dzieci podzielone zostały na dwie grupy (dziewczynki, chłopcy). Pierwsza grupa miała zajęcia z trenerem na boisku do piłki nożnej. Zajęcia rozpoczynały się rozgrzewką, następnie dzieci brały udział w różnych ćwiczeniach i zabawach m.in.: zabawy z piłką, biegi, wyścigi w parach, biegi z przeszkodami. Druga grupa była pod opieka wychowawcy. Zabawy i ćwiczenia odbywały się na boisku do koszykówki. Dzieci ćwiczyły rzuty do kosza, odbijanie piłki, rywalizowały ze sobą podczas sztafety i wyścigów w rzędach.
Dzieci miały do dyspozycji bardzo dużo przyborów do ćwiczeń znajdujących się na „Orliku”. Czasami do urozmaicenia zabaw i ćwiczeń korzystaliśmy z przyborów, które posiada przedszkole. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zabawach i ćwiczeniach na powietrzu. Zawsze były przygotowane mając strój do ćwiczeń i odpowiednie obuwie. Ćwiczenia dały im znaczną swobodę ruchu, zrozumienie sportowej rywalizacji. Dzieci przestrzegały zasad obowiązujących w zabawach i grach ruchowych.
Animator prowadzący zajęcia z naszymi przedszkolakami pan Wojciech Peteja został laureatem konkursu ogłoszonego w 2013r przez Szkolny Związek Sportowy „Dzieciaki na Orliki”

Zdjęcia do obszaru 6

Przedszkolowo.pl logo